Aanvullend

Aanvullende kennis en kunde

Sinds de invoering van het passend onderwijs is het werk van docenten, het zorgteam en de directie complexer geworden. Er zijn meer leerlingen in de klas met leer- en gedragsproblemen, terwijl er al een enorme druk op het onderwijs ligt. Daarom kan extra ondersteuning een uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een interim-directielid of zorgcoördinator bij uitval door ziekte, of het opdoen van aanvullende kennis en vaardigheden via trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen helpen het schoolteam graag door hun kennis en ervaring te delen en door mee te denken over de juiste begeleiding van complexe leerproblematiek bij leerlingen. Zo gaan we samen voor ontwikkeling.

Ondersteuning

We staan klaar voor

Directie

Meedenken, adviseren en concreet opstellen van beleid om alles in goede banen te blijven leiden.

Zorgteam

Extra ondersteuning van de intern begeleider of de schoolmaatschappelijk werker.

Docenten

Ondersteuning van individuele docenten en trainingen en studiedagen over het omgaan met leer- en gedragsproblemen.

Contact

Een uitdaging bespreken? Of even overleggen?