Handvatten

Handvatten om verder te komen

Van middelbare scholieren wordt tegenwoordig veel verwacht. Ze moeten zelfstandig kunnen werken, sociaal goed in de groep passen en ondertussen veel kennis en vaardigheden opdoen, terwijl hun lichaam en hersenen ondertussen enorm veranderen. Hierbij kunnen vele verschillende uitdagingen bestaan en ontstaan. Om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling begeleiden onze professionals hen daarom graag individueel, in een groep of in de klas. Ook verrichten we waar nodig diagnostiek om extra ondersteuning mogelijk te maken. Dit doen we vanuit onze ervaring in het onderwijs én de zorg, waarmee we de leerling, het schoolteam en de ouders handvatten geven die zo goed mogelijk bij hen passen.

Leerlingen

Zo kunnen we leerlingen helpen

Individueel

Eén-op-één begeleiding om leerlingen te helpen met leer- en gedragsproblemen, met focus op wat er wél kan.

Groep

Wanneer meerdere leerlingen met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben, ondersteunen we hen graag in groepsvorm.

Klas

Bij uitdagende situaties of incidenten in de klas bieden we hands-on begeleiding. Ook verzorgen we mentoraatlessen.

Diagnostiek

Onze orthopedagogen en kinderpsychologen verrichten diagnostiek om de juiste ondersteuning te kunnen krijgen.

Contact

Op zoek naar ondersteuning voor individueel?