Verantwoordelijk

Verantwoordelijke taak

Als leerkracht, intern begeleider of directie heb je een verantwoordelijke taak: iedere leerling zo goed mogelijk helpen om een stevige basis te leggen voor hun eigen toekomst. Dit kan best een uitdaging zijn. Iedere leerling is anders, met soms complexe uitdagingen, en er ligt veel druk op het onderwijs. Daarom kan het fijn zijn om extra ondersteuning te krijgen van onze ervaren professionals. Wij staan graag naast je, om vanuit onze ervaring in het onderwijs en de zorg te ondersteunen met individuele coaching, groepstraining en intervisiebijeenkomst. Altijd op maat en altijd met respect voor de huidige aanpak en mogelijkheden.
Helpen

Waar kunnen we mee helpen?

Coaching

Individuele coaching

Voor de klas staan is een prachtig vak, maar kent ook vele uitdagingen. En bij iedere uitdaging heb je te maken met verschillende groepen, leerlingen, ouders, onderwijssystemen en natuurlijk de eigen persoonlijkheid van de docenten. Daarom ondersteunen we individuele docenten graag (aanvullend) met individuele coaching.

Deze coaching kan gericht zijn op de persoonlijke vaardigheden en kennis van de docent, klasdynamiek of individuele factoren van de leerlingen. Wij zorgen bijvoorbeeld voor concrete handvatten voor klassenmanagement, didactisch handelen en pedagogisch handelen. Op deze manier werkt de docent aan alle benodigde vaardigheden en tools om de groep en alles wat daarbij komt kijken goed te kunnen begeleiden.

Intervisie

Intervisie

Zelfstandigheid is een belangrijk onderdeel van het werk van een docent, waar zij ook veel waarde aan hechten. Een valkuil hiervan is echter dat het lastig kan zijn om een klankbord te vinden voor ingewikkelde casussen. Want hoe ga je met leerlingen om die AD(H)D, ODD, (faal)angst of andere complexe situationele problemen hebben? En hoe differentieer je jouw aanpak tussen de verschillende leerlingen? Een intervisiebijeenkomst kan hierin een uitkomst bieden. Tijdens deze bijeenkomst begeleiden we mentoren en docenten die te maken krijgen met gecompliceerd gedrag of uitdagende situaties, door gesprekken met andere docenten en het zorgteam te begeleiden.

Onder leiding van onze ervaren orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen gaan de aanwezigen onder begeleiding met elkaar in gesprek over een actuele casus. Doordat collega’s hun faal- en succeservaringen delen krijgt de docent die de casus heeft ingebracht concrete handvatten om de leerling, klas en ouders te ondersteunen. Het doel is dat de docent na de bijeenkomst exact weet welke stappen hij of zij kan nemen. We plannen ook direct een volgende bijeenkomst om gezamenlijk de aanpak en uitkomst te evalueren, waardoor er nog meer lessen uit de casus getrokken kunnen worden.

Studiedag

Studiedagen

Om beter om te leren gaan met leer- en gedragsproblemen binnen de klas ondersteunen we docenten graag met een verdieping op specifieke onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan straatcultuur in de klas, passend onderwijs in de school, leerstrategieën en omgaan met pesten, verslavingsproblematiek of AD(H)D in de klas. Ook ondersteunen we bij communicatie met ouders, het herkennen van huiselijk geweld en het aanleren van motiverende gesprekstechnieken. Altijd op maat, altijd in overleg en altijd met oog op de ontwikkeling van de leerkrachten en de leerlingen. Zijn er andere onderwerpen van belang? Laat dit dan vooral weten, zodat we hier ook bij kunnen ondersteunen.

Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen starten met een verkennend gesprek om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. Vervolgens creëren we een structuur en aanbod dat in lijn ligt met het beleid van de school, de behoeften van de leerling en de wensen van de ouders. Om op verschillende manieren te kunnen leren zetten we lezingen, interactieve workshops en rollenspellen in. De studiedag kan georganiseerd worden in een middag, avond, hele dag of meerdere dagen, afhankelijk van de wensen. We adviseren hierbij over een goede indeling van de dag zodat de tijd zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden.

Training

Trainingen

Onze professionals zetten hun kennis en ervaring in het onderwijs én de zorg graag in om docenten te ondersteunen in het begeleiden van leerlingen met leer- of gedragsproblemen, én het aanleren van extra vaardigheden in het dagelijkse werk. Bekijk onderstaande voorbeelden of vraag een training op maat aan voor specifieke uitdagingen op jouw school.

 • Motiverende gesprekstechnieken
  Er zijn veel zaken die de aandacht van jongeren wegtrekken van school of het maken van huiswerk. Hoe houd je hen gemotiveerd én gefocust? Het goedbedoelde advies ‘Denk aan je toekomst’ werkt vaak niet om korte termijn afleiding te kunnen weerstaan. Daarom ondersteunen we docenten en mentoren graag bij het intrinsiek motiveren van leerlingen. Hierdoor is de kans veel groter dat de jongere uit zichzelf aan de slag gaat én dit ook blijft doen. We bespreken de belangrijkste motivatieproblemen, de achtergrond en hoe je hier mee om komt gaan. We oefenen dit vervolgens in rollenspellen en gebruiken hiervoor bij voorkeur actuele casussen van de docent of mentor zelf.
 • Meest voorkomende psychische problematiek in de klas
  We ondersteunen docenten om veel voorkomende problematiek te herkennen én te leren hoe je hier goed mee om kunt gaan. Denk bijvoorbeeld aan AD(H), ODD, stemmings- en angstproblemen en autisme. Hierdoor voorkomt de docent dat leer- of gedragsproblemen de gehele klas beïnvloeden en kan hij of zij individuele leerlingen op een prettige manier ondersteunen om zich zo optimaal te blijven ontwikkelen. Ondertussen zorgen onze professionals ervoor dat de docent geen energie verliest aan ingewikkelde zaken en met plezier voor de klas kan (blijven) staan.
 • Observeren en activeren kun je leren
  Leerlingen komen pas echt toe aan ‘leren’ wanneer zij zich veilig voelen in de klas. Daarom is het belangrijk om naast het volgen van leerresultaten, ook goed op signalen te kunnen letten die aangeven dat een leerling niet goed in zijn of haar vel zit. Door drukte en door complexere uitdagingen kan het echter lastig zijn om alle leerlingen in de klas te ‘zien’. Daarom leren onze orthopedagogen en kinderpsychologen de mentor meer over het observeren en interpreteren van signalen. We gaan dieper in op de herkomst van specifiek gedrag van leerlingen, hoe je gesprekstechnieken in kunt zetten om de leerling te activeren en gemotiveerd te houden en hoe je omgaat met verwachtingen en emoties van zowel de leerling als de ouders.
 • Mentor in het passend onderwijs
  De invoering van het passend onderwijs heeft gezorgd voor een instroom van meer complexere leerlingen, waardoor ook het werk van docenten en mentoren ingewikkelder is geworden. Gelukkig zien zij dit vaak ook als een welkome uitdaging, maar soms missen zij nog de juiste ‘tools’ om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Daarom trainen we de mentor graag door dieper in te gaan op de meest voorkomende leer-, situationele, gedrags- en psychische problemen binnen het onderwijs. We gaan aan de slag met signaleringsvaardigheden, motiverende gesprekstechnieken en het afbakenen van de rol van de mentor – binnen én buiten de school. Ook kijken we naar individuele vaardigheden van de mentor, zodat we deze kunnen versterken. Samen gaan we voor ontwikkeling!
 • Basistraining mentoraat
  Bijna iedere docent die gaat werken op een middelbare school, krijgt ook mentortaken. Naast het overbrengen van kennis wordt de docent daarmee ook verantwoordelijk voor het begeleiden van het leerproces, het monitoren van prestaties en het signaleren van de status van het welzijn van de leerlingen. Om te zorgen dat iedere docent een goede én vergelijkbare basis krijgt trainen onze professionals uit het onderwijs én de zorg hen graag in het leren van motiverende gesprekstechnieken en het omgaan met ouders, groepsprocessen en zorgleerlingen. We gaan dieper in op de rol van de mentor binnen de school en leggen de basis voor hoe je een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt met een leerling. Daarnaast besteden we aandacht aan thema’s als drugs, alcohol, social media, pesten, beroepskeuze, leerstrategieën. Zo vullen we samen het mentoraat in, op een manier die past bij de school, de docent en de leerling.

Contact

Een uitdaging bespreken? Of even overleggen?