Leiden

In goede banen

De directie van een middelbare school heeft de verantwoordelijke taak om alles wat met de school te maken heeft in goede banen te leiden. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen ondersteunen graag bij deze hoge druk, en denken mee over het opstellen uitvoeren van passend beleid, financiële planning, verdeling van zorggelden en sturing en ontwikkeling van het schoolteam. Mede door de combinatie van kennis en ervaring in het onderwijs en de zorg kunnen zij op hoog niveau meedenken, adviseren en concreet beleid opstellen.
Beleid

Social-mediabeleid

Voor middelbare scholieren is hun telefoon een onderdeel van hun identiteit geworden. Het is hét communicatiekanaal waarmee zij dag en nacht in contact zijn met hun klasgenoten, leeftijdsgenoten en anderen. In de klas is de telefoon dus ook niet meer weg te denken, net als het social-mediagebruik dat daar onlosmakelijk aan gekoppeld is. Dit brengt ook gevaren met zich mee: cyberpesten, grooming en sexting liggen op de loer en kunnen grote gevolgen hebben voor de levens van de jongeren.

Het hebben duidelijk en concreet social media beleid is daarom enorm belangrijk. Wij ondersteunen de directie graag bij het aanscherpen van het bestaande beleid of het opstellen van een nieuw beleid. Door duidelijke regels leren jongeren hoe zij goed om kunnen gaan met social media en wat je kunt doen wanneer er vervelende situaties ontstaan. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen stellen in samenspreek met de directie een adviesplan op en ondersteunen indien gewenst bij de uitvoering van het beleid. Onderdelen die meegenomen worden zijn protocollen, het uitdenken en uitwerken van specifieke lessen, het trainen van docenten en het organiseren van studiedagen waar dieper wordt ingegaan op het onderwerpen.

Beleid

Anti-pestbeleid

Pesten is niet nieuw. Het is wel iets wat steeds heftiger kan worden, zeker met de digitale mogelijkheden van vandaag. Er zijn niet voor niets steeds extremere geluiden te horen in het nieuws over pestgedrag en gevolgen ervan. Ouders willen dan ook steeds vaker meer weten over het anti-pestbeleid van de school, voordat zij hun kind inschrijven.

Om deze duidelijkheid te kunnen geven – én om ongewenst gedrag zo veel mogelijk te voorkomen – ondersteunen onze professionals de directie graag om het anti-pestbeleid aan te scherpen of om het volledig op te stellen. We maken hiervoor een analyse van de huidige situatie op de school, adviseren over het beleid en ondersteunen indien gewenst bij de uitvoering van het beleid. Dit houdt in dat we helpen bij het ontwikkelen van protocollen, het trainen van docenten, het ontwikkelen van mentorlessen en het inschakelen van externe partijen voor aanvullende expertise. Op deze manier kunnen we samen waardevolle stappen zetten naar een zo veel mogelijk pestvrije omgeving.

Begeleiding

Begeleiding directie

Als directeur binnen het voortgezet onderwijs heb je een grote en uiteenlopende verantwoordelijkheid. Je moet kennis hebben van de cultuur binnen de school, de wet- en regelgeving, het wel en wee van de leerlingen, de uitdagingen van het schoolteam, de communicatie met ouders en overige stakeholders en nog veel meer. Daarnaast moet je de gewenste richting en resultaten bepalen én monitoren wat de voortgang hierin is. 

Het kan dan ook fijn – en verstandig zijn – om hierover te kunnen sparren met een of meerdere ervaringsdeskundigen. Onze professionals pakken deze rol graag op: op basis van hun jarenlange ervaring in de onderwijs en de zorg, en hun kennis en vaardigheden vanuit verschillende rollen als docent, directie of begeleider, coachen en begeleiden zij de directie in de veelheid van hun taken. Van een nieuwe directeur tot een ervaren directielid: iedereen kan extra ondersteuning gebruiken. Laat ons dan ook weten wat er nodig is, zodat we hier op de juiste manier in kunnen begeleiden.

Meedenken

Meedenken financiële planning

Het optimaal inzetten van zorggeld is een complexe zaak, die afhankelijk is van vele factoren. Wanneer je gewend bent om de financiën van de school al jaren op een bepaalde manier te regelen – of wanneer je hier nog weinig ervaring mee hebt – kan het goed zijn om met iemand van buitenaf te kunnen sparren over de mogelijkheden. Onze onderwijskundigen en financiële professionals denken graag met het schoolteam mee om het beschikbare zorggeld zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Ook dragen zij bij aan het maken van een korte- en langetermijnplanning om de financiële middelen op een structurele manier in te kunnen zetten.
Sturen

Sturen en ontwikkelen schoolteam

Het onderwijs en de zorg zijn – net als andere sectoren – constant aan het ontwikkelen, verbeteren en groeien. Dit vraagt om het continu up-to-date houden van de kennis binnen de directie, het zorgteam en de docenten, zodat leerlingen zo goed mogelijk begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling. Onze onderwijskundigen en professionals op directieniveau, denken graag mee over het vormen van een korte- en langetermijnvisie om bij te kunnen blijven bij al deze ontwikkelingen. Zij ondersteunen ook bij het opstellen van de overkoepelende strategie en het inrichten van de benodigde scholing en sturing. Zo gaan we samen voor ontwikkeling.

Contact

Op zoek naar ondersteuning? Of even sparren?