Kennis

Kennis en ervaring

Sinds de invoering van het passend onderwijs wordt er meer verwacht van leerkrachten. Zij hebben ook kennis en ervaring nodig om met leer- en gedragsproblemen om te gaan, terwijl zij hier wellicht niet voor geleerd hebben. Daarom ondersteunen wij hen graag met individuele coaching, intervisie-bijeenkomsten, verdiepende studiedagen of specifieke trainingen. Hierbij kijken we altijd wat de individuele behoeften van de leerkrachten zijn en de wensen vanuit het schoolteam. Zodat we samen zo optimaal mogelijk bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.
Helpen

Waar kunnen we mee helpen?

Coaching

Individuele coaching

Voor de klas staan is een prachtig vak, maar kent ook vele uitdagingen. En bij iedere uitdaging heb je te maken met verschillende groepen, leerlingen, ouders, onderwijssystemen en natuurlijk de eigen persoonlijkheid van de leerkracht. Daarom ondersteunen we individuele leerkrachten graag (aanvullend) met individuele coaching.

Deze coaching kan gericht zijn op de persoonlijke vaardigheden en kennis van de leerkracht, groepsdynamiek of individuele kindfactoren. Wij zorgen bijvoorbeeld voor concrete handvatten voor klassenmanagement, didactisch handelen en pedagogisch handelen. Op deze manier werkt de leerkracht aan alle benodigde vaardigheden en tools om de groep en alles wat daarbij komt kijken goed te kunnen begeleiden.

Intervisie

Intervisie

Veel leerkrachten ‘runnen hun eigen toko’ binnen de school. Meestal gaat dit prima, maar soms leidt dit tot de valkuil dat zij (te) lang rondlopen met een ingewikkelde casus. Een leerling met AD(H)D, autisme, ODD, (faal)angst of andere complexe situationele problemen heeft bijvoorbeeld andere ondersteuning nodig dan ‘reguliere’ leerlingen, waardoor er een gespannen situatie kan ontstaan. Op zo’n moment kan een intervisie veel waardevolle inzichten geven.

Onder leiding van onze ervaren orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen gaan leerkrachten tijdens de intervisie met elkaar in gesprek over een actuele casus. De collega’s delen onder begeleiding hun faal- en succeservaringen, zodat de leerkracht die de casus in heeft gebracht concrete handvatten krijgt om de leerling, de klas en de ouders te ondersteunen. In een volgende bijeenkomst evalueren we gezamenlijk de aanpak, waardoor er nog meer lessen uit de casus getrokken kunnen worden.

Studiedag

Studiedagen

Om beter om te leren gaan met leer- en gedragsproblemen binnen de klas ondersteunen onze professionals de leerkrachten graag met een verdieping op specifieke onderwerpen. Welke onderwerpen dit zijn stemmen we af met het schoolteam, zoals: AD(H)D in de klas, autisme, communicatie met ouders, huiselijk geweld, pesten, verslavingsproblematiek en motiverende gesprekstechnieken.

Na een verkennend gesprek creëren onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen een structuur en aanbod dat past bij het beleid van de school. Hiervoor zetten we lezingen, interactieve workshops en rollenspellen in, zodat er op verschillende manieren geleerd kan worden. We organiseren indien gewenst de middag, avond, hele dag of meerdere dagen, of adviseren over een goede indeling van de dag. Altijd op maat, altijd in overleg en altijd met oog op de ontwikkeling van de leerkrachten en de leerlingen.

Training

Trainingen

Onze professionals zetten hun kennis en ervaring in het onderwijs én de zorg graag in om leerkrachten te ondersteunen in het begeleiden van leerlingen met leer- of gedragsproblemen, én het aanleren van extra vaardigheden in het dagelijkse werk. Bekijk onderstaande voorbeelden of vraag een training op maat aan voor specifieke uitdagingen op jouw school.

  • Motiverende gesprekstechnieken
    Iedere leerkracht kent ze wel: het kind dat veel meer in zijn mars heeft, de leerling die nooit zijn spullen op orde heeft of de leerling die alleen maar met haar telefoon bezig is. Hoe houd je hen gemotiveerd én gefocust? Het goedbedoelde advies ‘als je nu goed je best doet heb je er later profijt van’ of steeds maar boos worden werkt niet om alle zaken die voor een kind op dat moment veel belangrijker zijn – zoals gamen, voetballen, kletsen, spelen – te voorkomen. Daarom ondersteunen we leerkrachten graag bij het intrinsiek motiveren van leerlingen. Hierdoor is de kans veel groter dat het kind uit zichzelf aan de slag gaat én dit ook blijft doen. We bespreken de belangrijkste motivatieproblemen, de achtergrond van gedrag en hoe je hier mee om komt gaan. We oefenen dit vervolgens in rollenspellen en gebruiken hiervoor bij voorkeur actuele casuïstiek van de leerkrachten zelf.
  • Meest voorkomende psychische problematiek in de klas
    We ondersteunen leerkrachten om veel voorkomende problematiek te herkennen én te leren hoe je hier goed mee om kunt gaan. Denk bijvoorbeeld aan AD(H)D, ODD, stemmings- en angstproblemen en autisme. Hierdoor voorkomt de leerkracht dat leer- of gedragsproblemen de gehele klas beïnvloeden en kan hij of zij individuele leerlingen op een prettige manier ondersteunen om zich zo optimaal te blijven ontwikkelen. Ondertussen zorgen onze professionals ervoor dat de leerkracht geen energie verliest aan ingewikkelde zaken en met plezier voor de klas kan (blijven) staan.

 

  • Observeren en activeren kun je leren
    Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om alle leerlingen binnen de klas ook echt te ‘zien’. Om te weten wat hen bezighoudt, waar ze tegenaanlopen en of ze zich veilig voelen in de klas. Door dit op een goede manier te doen én de juiste acties aan jouw bevindingen te koppelen, geef je een de leerling een goede basis die ook de schoolresultaten ten goede komen. Daarom trainen onze orthopedagogen en kinderpsychologen leerkrachten om goed te observeren, signaleren en waar nodig te motiveren. We besteden aandacht aan waar gedrag vandaan komt, hoe je er vervolgens mee om kunt gaan en op welke manier je het beste kunt communiceren in dit proces. Ook leren we de leerkracht om te gaan met emoties en verwachtingen van de leerling én de ouders. Altijd vanuit positiviteit en oprechte aandacht.

Contact

Op zoek naar ondersteuning? Of even overleggen?