Driehoek

Driehoek ouder-school-kind

Het kan voor ouders lastig zijn om hun kind goed te begeleiden op het gebied van onderwijs en cognitieve vaardigheden. Dit kan komen door drukte op werk, een taalachterstand, uitdagingen in de eigen cognitieve capaciteiten, familieomstandigheden of welke reden dan ook. Om te zorgen dat de leerling zich toch zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen verzorgen onze orthopedagogen en kinderpsychologen graag ouderbegeleiding in de vorm van ouderavonden, met diverse workshops en trainingen. Door de school hierbij te ondersteunen wordt de driehoek ouder-school-kind sterker en gaan we samen voor ontwikkeling.

Ouderavond

Ouderavonden

Wat doe je wanneer je zoon of dochter uren achter elkaar gamed of niet meer zonder telefoon kan? Hoe pak je het aan als je kind zich onprettig voelt in de klas maar hier verder niet over kan of wil praten? Wat als jouw kind zich niet kan concentreren of niet gemotiveerd is om te leren? En hoe ga je om met faalangst, pesten of seksuele diversiteit?

Dit zijn voorbeelden van onderwerpen die we in workshops van 5 kwartier bespreken tijdens een ouderavond. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en coaches vertellen de ouders eerst meer over de theoretische achtergrond en nemen dan de tijd om specifieke vragen van de ouders te beantwoorden, zodat zij hun zoon of dochter verder kunnen helpen in de ontwikkeling.

Laat vooral weten welke onderwerpen belangrijk zijn voor de ouders van de leerlingen en wat de wensen en het beleid vanuit de school zijn. We kunnen één onderwerp per avond organiseren of meerdere onderwerpen aanpakken, waarbij ouders in groepen rouleren. Te druk voor de organisatie? Dan nemen wij dit ook graag uit handen. Is er een ander actueel onderwerp? Dan creëren we hier een nieuwe workshop voor.

Training

Training gesprekstechnieken

“Het heeft toch geen zin om te leren.”
“Dan blijf ik toch lekker zitten.”
“Ik maak mijn huiswerk wel na het voetbal.”

Iedere ouder heeft wel eens zo’n opmerking gehoord van zijn of haar dochter. De meningen zijn verdeeld of je op zo’n moment beter kunt straffen of belonen. Waar alle deskundigen het in ieder geval over eens zijn, is dat je het beste in gesprek kunt blijven met je kind. Maar hoe doe je dit wanneer je zoon of dochter vooral geërgerd reageert, of wanneer wat je zegt niet tot hem of haar lijkt door te dringen?

Onder leiding van een psycholoog of coach trainen we ouders om zulke momenten op een succesvolle manier in gesprek te blijven over hun schoolprestaties en -carrière. We bieden handvatten om motiverende gesprekken te kunnen voeren en bespreken persoonlijke ervaringen van de ouders, zodat zij met concrete adviezen naar huis gaan. Op deze manier versterken we de driehoek ouder-school-kind, en wordt de leerling nog beter gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen.

Advies

Adviseren ouderraad

Samen met de leerkrachten, het zorgteam en de directie, hebben ouders een zeer belangrijke rol in de (schoolse) ontwikkeling van hun kinderen. Daarom heeft de ouderraad een belangrijke zeggenschap en adviserende rol binnen de school. Onze orthopedagogen en onderwijskundigen kunnen ingezet worden als klankbord voor de ouderraad, en ondersteunen bij de invulling van ouderavonden, thema’s en alle andere aspecten die spelen bij de ouderraad.

Mediation

Mediation

Over het algemeen vormen ouders en leerkrachten een goed team in de schoolse ontwikkeling van leerlingen. Soms kan er echter een verschil van mening ontstaan of is er sprake van verschillende verwachtingen. Dit kan de samenwerking en daarmee de juiste begeleiding van de leerling in de weg komen te staan. Onze professionals ondersteunen op dat moment graag zowel de ouders als de school, aan de hand van mediator-gesprekken. Op deze manier kunnen we als onafhankelijke derde partij, de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk proberen te behartigen. Uiteraard staat daarbij het welzijn van de leerling altijd voorop.

Contact

Op zoek naar ondersteuning? Of even overleggen?