Focus

Wat kan er wél?

Sommige uitdagingen van leerlingen passen niet in een training en vragen om individuele begeleiding. Onze ondersteuning is hierbij afgestemd op de individuele behoeften van de leerling, de wensen van de ouders en de mogelijkheden binnen het schoolsysteem. Daarbij kijken we altijd naar de mogelijkheden en gebruiken we het woord ‘leerprobleem’ of ‘gedragsprobleem’ alleen om te omschrijven waar het om gaat. Samen met de leerling en de leerkracht kijken onze orthopedagogen, kinderpsychologen, Remedial Teachers en coaches naar wat er wél kan en hoe zij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de individuele situatie van het kind. Zo vinden we samen de best passende oplossing om verder te komen.
Woord

Waar kunnen we mee helpen?

Leren

Leerproblemen

Ieder kind heeft sterke en minder sterke kanten op het gebied van onderwijs en leren. Maar in sommige gevallen is er sprake van (ernstige) leerproblemen, die zowel voor de leerling als de leerkracht een te grote uitdaging kunnen vormen. Wij helpen deze leerlingen graag met individuele ondersteuning op maat. Bel ons vooral om samen af te stemmen welke begeleiding het beste past. Bij indicatie vanuit de gemeente kunnen we in ieder geval ambulante begeleiding bieden op school. Een aantal andere mogelijkheden voor individuele leerlingen zijn:

Remedial Teaching

Onze Remedial Teachers helpen de leerling met het verbeteren van specifieke (didactische) leerdoelen. Zo gaan we samen met de leerling aan de slag om het lezen en schrijven te verbeteren, zodat de schoolresultaten verbeteren én de leerling (weer) vertrouwen krijgt in zijn of haar kunnen. Door taal beter te leren begrijpen, de woordenschat uit te breiden, de leerling voor te bereiden op het maken van toetsen en hem of haar te ‘leren leren’, legt de leerling een goede basis voor de rest van zijn of haar leven.

Executieve functies

Leerlingen met zwakke executieve functies hebben moeite met het plannen en maken van hun huiswerk, en alles wat daarbij komt kijken. Vaak zijn ze impulsief, snel afgeleid en vergeetachtig. Dit heeft niet alleen invloed op hun schoolresultaten, maar bijvoorbeeld ook op hun zelfvertrouwen. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen gaan daarom met de leerling aan de slag om zijn of haar executieve functies te verbeteren. Zodat de leerling niet meer de verkeerde boeken meeneemt, vergeet dat er een toets is of geen idee heeft waar te beginnen met een opdracht.

Afwezigheid

Afwezigheid op school

Wanneer een jongere een langere periode niet naar school kan komen is extra begeleiding erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de leerling niet (nog) verder in problemen komt of dat de leerling bij kan blijven bij de rest van de klas. De afwezigheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte bij de leerling, familie omstandigheden of opname in een instelling. Wat de oorzaak ook is: extra ondersteuning zorgt dat de leerling betrokken blijft. Daarom verzorgen we graag het onderwijs in het ziekenhuis, in de instelling, thuis of op een andere locatie. Zo kan de leerling toch blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Gedrag

Gedragsproblemen

Sommige leerlingen hebben een gemiddeld of hoog intelligentieniveau en kunnen door andere redenen tegen uitdagingen aanlopen binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan aandacht- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele uitdagingen of algemeen gedrag. In dit geval is één-op-één begeleiding belangrijk, zodat de leerling zich kan blijven ontwikkelen en niet ‘buiten de boot’ valt of anderen om zich heen negatief beïnvloedt. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en coaches ondersteunen de jongere hier graag bij vanuit hun ervaring in het onderwijs en de zorg.

Contact

Een uitdaging bespreken? Of even overleggen?