Groep

Met de hele groep

Naast individuele begeleiding en ondersteuning in kleinere groepen, verzorgen onze professionals ook begeleiding van de hele klas. Dit kan vanuit een adviserende of actieve rol, en is altijd in samenspraak met het schoolsysteem. Zo kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van de gehele klas, bijvoorbeeld om de leerlingen voor te bereiden op de overgang naar de brugklas of bij het herstellen van de rust na een incident. Ook ondersteunen we met gastlessen op het gebied van actuele thema’s waar leerlingen veel mee te maken hebben.
Helpen

Waar kunnen we mee helpen?

Begeleiding

Klassenbegeleiding

Op iedere school kan een onrustige sfeer heersen binnen een klas of kan er een complexe groepsdynamiek ontstaan door een incident of een heftig voorval. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een leerling, een te aanwezige straatcultuur of een pestincident. Op zo’n moment bieden we graag hands-on begeleiding om de situatie te analyseren en handvatten te bieden om de situatie te herstellen. Onze orthopedagoog of psycholoog kan zich adviserend opstellen of een actieve rol pakken in het proces. Samen maken we ieder geval een plan en zorgen we tegelijk dat het schoolteam leert omgaan met dergelijke situaties.

Training

Trainingen

Wanneer er specifieke uitdagingen zijn die voor de hele klas gelden, organiseren we graag een klastraining. We creëren hiervoor een veilige omgeving, waarin leerlingen – onder begeleiding van onze orthopedagogen en kinderpsychologen – bijvoorbeeld om leren gaan met angst, hun zelfvertrouwen vergroten of oefenen met sociale vaardigheden. We onderzoeken samen met het schoolteam of de klas extra ondersteuning kan gebruiken, en welke vorm het beste past. Dit kan een training op maat zijn – zoals plannen en organiseren – of met een van de volgende trainingen:

Brugklastraining

De meeste kinderen ervaren een gezonde spanning wanneer ze bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Want wat gaat er allemaal veranderen? En hoe moet je daar als leerling mee omgaan? Vanuit onze jarenlange ervaring met leerlingen die de overstap van groep 8 naar de eerste klas maken, hebben wij de training ‘Brugklas Bikkels’ ontwikkeld om hun vragen te beantwoorden en om leerlingen extra handvatten te geven tijdens deze uitdagende periode. We gaan met de hele klas onder andere aan de slag met het vergroten van de sociale vaardigheden en de weerbaarheid van leerlingen, het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning, en het 5G-schema van gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. Zo wordt de overstap een stuk(je) minder spannend!

Gastles

Gastlessen

Met 40 schoolweken in een jaar is er voldoende ruimte om met de leerlingen dieper in te gaan op actuele thema’s. Daarom verzorgen we losse lessen en lessenreeksen over onderwerpen waar leerlingen veel mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan social-mediagebruik, neerslachtigheid, pesten, seksualiteit en geaardheid, vrije tijd en schoolwerk en de risico’s van gaming en schermgebruik. De trainer is altijd een betrokken coach, orthopedagoog of psycholoog, met kennis van het onderwijs. Samen bekijken we hoe de les past binnen het schoolsysteem én bij de behoeften van de leerlingen.

Contact

Aan de slag met een klas? Of even overleggen?