Groep

Met de hele groep

Naast individuele begeleiding en ondersteuning in kleinere groepen, gaan onze professionals ook aan de slag met de hele klas. Denk bijvoorbeeld aan hands-on begeleiding om de rust te herstellen na een incident of het verzorgen van een mentoraatles over schermgebruik of het omgaan met social media. Deze ondersteuning bieden we vanuit onze ervaring in het onderwijs én de zorg, waarbij we zowel een adviserende als uitvoerende rol kunnen pakken. Hierbij hebben we altijd respect voor het schoolsysteem en de ouders en houden we altijd zo veel mogelijk rekening met de individuele behoeften van de leerlingen.
Helpen

Waar kunnen we mee helpen?

Begeleiding

Klassenbegeleiding

Door een pestincident, het overlijden van een leerling of een te aanwezige straatcultuur kan een complexe groepsdynamiek ontstaan. Dit soort situaties kan de prestaties van individuele leerlingen beïnvloeden, het lesgeven bemoeilijken of simpelweg vragen om extra aandacht en begeleiding. Daarom verzorgen onze orthopedagogen en kinderpsychologen ook hands-on ondersteuning voor de hele klas, om handvatten te bieden om met de situatie om te gaan. Dit kan vanuit een adviserende of actieve rol, en vindt altijd plaats in overleg met de docenten, directie en het zorgteam. Samen maken we ieder geval een plan en zorgen we tegelijk dat het schoolteam leert omgaan met dergelijke situaties.

Screening

Screening op klasniveau

Soms kan het waardevol zijn om het functioneren van de gehele klas of groep in één keer te kunnen beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan een dyslexiescreening voor een of meerdere brugklassen of een screening van het sociaal-emotionele niveau van leerlingen op de gehele school. 

Met zo’n screening op klas- of groepsniveau krijg je inzicht in welke ondersteuning er nodig of wenselijk is. Hier kan vervolgens op gehandeld worden én er kan gemonitord worden op de voortgang. Laat ons dan ook vooral weten op welk vlak er inzicht nodig is, zodat we kunnen adviseren op welke manier je deze informatie het beste naar boven kunt halen. Vervolgens ondersteunen we graag door de uitvoering te doen en eventuele vervolgstappen in kaart én in de praktijk te brengen.

Mentoraat

Mentoraatlessen

Binnen de veertig weken van een schooljaar bestaan veel mogelijkheden om actuele en complexe thema’s aan te pakken binnen de klas. Daarom verzorgen we losse mentoraatlessen of lessenreeksen over onderwerpen waar middelbare scholieren mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan alcohol en drugs, het gebruik en de impact van social media, hoe je school en vrije tijd combineert, pesten, seksualiteit en geaardheid en de risico’s van gaming en schermgebruik.

De trainer van de mentoraatles is altijd een betrokken coach, orthopedagoog of psycholoog, met kennis vanuit de zorg en het onderwijs. Samen bekijken we welke thema’s passen bij de school en de leerlingen, of we bedenken een nieuw thema dat past bij een actuele situatie. Laat vooral weten hoe we kunnen ondersteunen, zodat we samen voor ontwikkeling kunnen gaan.

Contact

Aan de slag met een klas? Of even overleggen?