Mogelijkheden

Focus op mogelijkheden

Sommige uitdagingen van leerlingen passen niet in een training en vragen om individuele begeleiding. Onze ondersteuning is hierbij afgestemd op de individuele behoeften van de leerling, de wensen van de ouders en de mogelijkheden binnen het schoolsysteem. Daarbij kijken we altijd naar de mogelijkheden en gebruiken we het woord ‘leerprobleem’ of ‘gedragsprobleem’ alleen om te omschrijven waar het om gaat. Samen met de leerling en de leerkracht kijken onze orthopedagogen, kinderpsychologen, Remedial Teachers en coaches naar wat er wél kan en hoe zij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de individuele situatie van het kind. Zo vinden we samen de best passende oplossing om verder te komen.
Helpen

Waar kunnen we mee helpen?

Leren

Leerproblemen

Ieder kind heeft sterke en minder sterke kanten op het gebied van onderwijs en leren. Maar in sommige gevallen is er sprake van (ernstige) leerproblemen, die zowel voor de leerling als de leerkracht een te grote uitdaging kunnen vormen. Wij helpen deze leerlingen graag met individuele ondersteuning op maat. Bel ons vooral om samen af te stemmen welke begeleiding het beste past. Bij indicatie vanuit de gemeente kunnen we in ieder geval ambulante begeleiding bieden op school. Een aantal andere mogelijkheden voor individuele leerlingen zijn:

Remedial Teaching

Onze Remedial Teachers helpen de leerling met het verbeteren van specifieke (didactische) leerdoelen. Zo gaan we samen met de leerling aan de slag om het lezen en schrijven te verbeteren, zodat de schoolresultaten verbeteren én de leerling (weer) vertrouwen krijgt in zijn of haar kunnen. Door taal beter te leren begrijpen, de woordenschat uit te breiden, de leerling voor te bereiden op het maken van toetsen en hem of haar te ‘leren leren’, legt de leerling een goede basis voor de rest van zijn of haar schooltijd.

Vergoede dyslexiezorg

Wanneer Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is vastgesteld bij de leerling, komt hij of zij in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. Onze orthopedagogen en kinderpsychologen ondersteunen de leerling door het stellen van de juiste diagnose, en het eventuele aanvullende traject om te leren omgaan met EED. We werken hiervoor met de innovatieve online behandelmethode Skribbel. De leerling oefent hierbij met verschillende digitale werkvormen, zodat het lezen en spellen sterk kan verbeteren.

Executieve functies

Leerlingen met zwakke executieve functies hebben moeite met het plannen en maken van hun schoolwerk, en alles wat daarbij komt kijken. Zo neemt de leerling bijvoorbeeld vaak de verkeerde boeken mee, vergeet dat er een toets is of heeft hij of zij geen idee heeft waar te beginnen met een opdracht. Vaak worden deze leerlingen dan ook omschreven als impulsief, snel afgeleid en vergeetachtig. Deze eigenschappen en de gevolgen daarvan hebben niet alleen invloed op hun schoolresultaten, maar ook op hun zelfvertrouwen.

Onze orthopedagogen en kinderpsychologen gaan daarom met de leerling aan de slag om zijn of haar executieve functies te verbeteren. We gebruiken hiervoor de training ‘Beter Bij de Les’, ook wel de BBL-training genoemd. In de training werken we aan het toepassen van hulpmiddelen door de leerkracht en ouders, om de leerling beter te kunnen ondersteunen. Zo helpen we de leerling samen aan handige geheugenstrategieën die hij of zij toe kan passen in de leersituatie én daarbuiten. Neem contact op voor meer informatie over de BBL-training.

Afwezigheid

Afwezigheid op school

Soms kan een kind voor een langere periode niet naar school komen, bijvoorbeeld door ziekte of opname in een instelling. Ook kan het door omstandigheden thuis voorkomen dat een kind niet naar school kan. Wij ondersteunen de leerling dan graag door onderwijs op locatie te bieden, dit kan bijvoorbeeld in het ziekenhuis, in een instelling of thuis. Zo kan de leerling toch blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Gedrag

Gedragsproblemen

Sommige kinderen vormen een uitdaging in de klas door specifiek gedrag. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van aandacht en concentratie, op sociaal-emotioneel gebied of algemeen gedrag. In dit geval is één-op-één begeleiding belangrijk, zodat de leerling zich kan blijven ontwikkelen en niet buitengesloten wordt. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en coaches ondersteunen het kind hier graag bij.

Contact

Op zoek naar ondersteuning voor individuele leerlingen?