School

Spil binnen de school

Naast het overbrengen van kennis en didactische vaardigheden is ook het onderdeel zorg enorm belangrijk binnen het onderwijs. Hierdoor fungeert de interne begeleider of de schoolmaatschappelijk werker inmiddels als een spil binnen de school: hij of zij zorgt ervoor dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, ook daadwerkelijk de juiste zorg krijgt. Onze professionals – met ervaring in het onderwijs én de zorg – denken graag met de interne begeleider mee om deze zorg zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden én om zo veel mogelijk waarde uit de bestaande zorggelden te kunnen halen. Laat vooral weten welke ondersteuning je zoekt, zodat we samen voor ontwikkeling kunnen gaan.

Aanvulling

Aanvullende psycholoog/orthopedagoog in huis

De ondersteuning op het gebied van leer- en gedragsproblematiek kan vrij intensief en soms ingewikkeld worden, zeker nu ook complexere leerlingen binnen het reguliere onderwijs te vinden zijn. Daarom ondersteunen we het aanwezige zorgteam graag met zo veel mogelijk aanvullende kennis en ervaring. Onze kinderpsychologen en orthopedagogen kunnen hiervoor één of meerdere dagdelen in de school aanwezig zijn om specifieke taken op zich te nemen.

Denk bijvoorbeeld aan het adviseren van de coördinator passend onderwijs en de leerkrachten en ouders. Of laat observaties van individuele leerlingen of klassen uitvoeren om de juiste hulpvraag te kunnen formuleren en de juiste ondersteuning te zoeken. Daarnaast kunnen onze professionals deelnemen aan het JES/intern zorgoverleg en kunnen zij de anti-pestcoördinator ondersteunen. Op deze manier wordt de werkdruk van het volledige schoolteam verlicht én wordt de ondersteuning aan leerlingen zo optimaal mogelijk ingericht.

Ondersteuning

Ondersteuning coördinator passend onderwijs

De coördinator passend onderwijs heeft regelmatig een dubbele rol: zorgdragen dat de beschikbare middelen voor ondersteuning goed worden besteed én lesgeven. Omdat dit een behoorlijk omvangrijke taak kan worden – zeker tijdens piekdrukte gedurende het schooljaar – ondersteunen onze professionals de coördinator graag om alles goed onder controle te houden. We maken hiervoor een plan en wijzen de weg naar om de beschikbare gelden zo optimaal mogelijk te besteden.

Onze deskundige professionals adviseren bijvoorbeeld over de volgende vragen: ‘Wat mag er van de gelden van het samenwerkingsverband scholen worden aangeschaft?’, ‘Wat past er bij de leerlingenpopulatie van onze school?’ en ‘Hoe verantwoord ik mijn uitgaven?’. Door onze kennis en ervaring uitvoerig te delen met alle betrokken actoren zorgen we ervoor dat de expertise binnen de school en het zorgteam blijft.

Contact

Op zoek naar ondersteuning? Of even overleggen?