Beleid

Meedenken, adviseren en opstellen beleid

De directie van een basisschool heeft de verantwoordelijke taak om alles wat met de school te maken heeft in goede banen te leiden. Onze orthopedagogen, kinderpsychologen en onderwijskundigen ondersteunen graag bij deze hoge druk, en denken mee over het opstellen uitvoeren van passend beleid, financiële planning, verdeling van zorggelden en sturing en ontwikkeling van het schoolteam. Mede door de combinatie van kennis en ervaring in het onderwijs en de zorg kunnen zij op hoog niveau meedenken, adviseren en concreet beleid opstellen. Daarnaast is het mogelijk om een interim-directeur in te zetten, zodat de gekozen lijn ook bij tijdelijke afwezigheid van de directie wordt doorgezet.
Beleid

Social-mediabeleid

Ook op de basisschool is de telefoon – en daarmee ook het gebruik van social media –niet meer weg te denken. De telefoon is inmiddels een onderdeel van de identiteit van leerlingen geworden en hét communicatiekanaal om sociaal contact te onderhouden. Maar er zijn ook nadelen: cyberpesten, grooming en sexting liggen op de loer en kunnen grote gevolgen hebben in het leven van de jonge basisschoolleerlingen.

Wij ondersteunen de directie graag met het opstellen van een preventief beleid. Zodat kinderen leren wat de gevolgen (kunnen) zijn van hun acties en hoe je omgaat met vervelende online situaties. Onze professionals stellen hiervoor een adviesplan op, met onderdelen als protocollen, ontwerp van specifieke lessen en het organiseren van studiedagen over het onderwerp. Ook begeleiden we bij de uitvoering en het trainen van leerkrachten.

Beleid

Anti-pestbeleid

​In het nieuws zijn helaas veel berichten over de gevolgen van pesten te horen. Hierdoor lijkt het soms een ongrijpbaar probleem. Ouders willen daarnaast duidelijkheid over wat een school doet om pesten te voorkomen, voordat ze hun kind inschrijven. Wij ondersteunen de directie daarom graag om tot een succesvol anti-pestbeleid te komen, om ouders duidelijkheid te geven én om ongewenst gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

Onze professionals maken hiervoor een analyse van de huidige situatie en stellen een adviesplan voor het beleid op. Onderdelen hiervan kunnen zijn: ontwikkelen van protocollen, bijscholing van leerkrachten, ontwikkelen van mentorlessen en het inschakelen van externe partijen voor aanvullende expertise. Ook bij de uitvoering kunnen we ondersteunen, zodat we samen waardevolle stappen zetten naar een zo veel mogelijk pestvrije omgeving.

Begeleiding

Begeleiding directie

Als directeur binnen het basisonderwijs heb je een grote en uiteenlopende verantwoordelijkheid. Je moet kennis hebben van de cultuur binnen de school, de wet- en regelgeving, het wel en wee van de leerlingen, de uitdagingen van het schoolteam, de communicatie met ouders en overige stakeholders en nog veel meer. Daarnaast moet je de gewenste richting en resultaten bepalen én monitoren wat de voortgang hierin is.  

Het kan dan ook fijn – en verstandig zijn – om hierover te kunnen sparren met een of meerdere ervaringsdeskundigen. Onze professionals pakken deze rol graag op: op basis van hun jarenlange ervaring in de onderwijs en de zorg, en hun kennis en vaardigheden vanuit verschillende rollen als leerkracht, directie of begeleider, coachen en begeleiden zij de directie in de veelheid van hun taken. Van een nieuwe directeur tot een ervaren directielid: iedereen kan extra ondersteuning gebruiken. Laat ons dan ook weten wat er nodig is, zodat we hier op de juiste manier in kunnen begeleiden.

Interim

Directeur ad interim

Is de huidige directeur plotseling uitgevallen? Of volgt er een periode waarin de directeur een aantal maanden of langer niet aanwezig zal zijn? Dan ondersteunen wij de school graag met een gekwalificeerde interim-directeur. We zorgen voor de juiste match zodat het schoolbeleid goed overgenomen kan worden tijdens de periode van (tijdelijke) afwezigheid. Vanuit onze lange ervaring in het onderwijs en zorg en het interim-vak, kunnen we snel schakelen, brengen we veel kennis mee vanuit andere scholen en zorgen we samen met het schoolteam voor de continuïteit van de school. Indien gewenst pakken we ook een stuk doorontwikkeling van het huidige beleid op, zodat groei ook tijdens afwezigheid van de directeur nog mogelijk is.
Meedenken

Meedenken financiële planning

Het optimaal inzetten van zorggeld is een complexe zaak, die afhankelijk is van vele factoren. Wanneer je gewend bent om de financiën van de school al jaren op een bepaalde manier te regelen – of wanneer je hier nog weinig ervaring mee hebt – kan het goed zijn om met iemand van buitenaf te kunnen sparren over de mogelijkheden. Onze onderwijskundigen en financiële professionals denken graag met het schoolteam mee om het beschikbare zorggeld zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Ook dragen zij bij aan het maken van een korte- en langetermijnplanning om de financiële middelen op een structurele manier in te kunnen zetten.
Sturen

Sturen en ontwikkelen schoolteam

Het onderwijs en de zorg zijn – net als andere sectoren – constant aan het ontwikkelen, verbeteren en groeien. Dit vraagt om het continu up-to-date houden van de kennis binnen de directie, het zorgteam en de leerkrachten, zodat leerlingen zo goed mogelijk begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling. Onze onderwijskundigen en professionals op directieniveau, denken graag mee over het vormen van een korte- en langetermijnvisie om bij te kunnen blijven bij al deze ontwikkelingen. Zij ondersteunen ook bij het opstellen van de overkoepelende strategie en het inrichten van de benodigde scholing en sturing. Zo gaan we samen voor ontwikkeling.

Contact

Op zoek naar ondersteuning? Of even sparren?