Vergne Educatief

Vergne Educatief is de educatieve dienst van Praktijk Vergne. Een enthousiast en gedreven team van professionals uit de zorg en het onderwijs staan klaar om u en uw leerlingen op school te ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie

De educatieve dienst van Praktijk Vergne biedt, met veel liefde, respect en oprechte aandacht, zorg aan díe kinderen waarbij zich problemen voordoen in hun schoolse ontwikkeling. Wij hebben daarbij oog voor zowel de leerling, de ouders als het schoolsysteem.

Met een oplossingsgerichte visie kijken wij samen met de leerling, de ouders, en de school naar de mogelijkheden. Zodat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot wij hij/zij is.

Visie

De huidige maatschappij vraagt veel van onze leerlingen, maar ook van hun ouders en de leerkracht. De durf om extern om hulp te vragen, wanneer niet alles volgens verwachting verloopt, vinden wij enorm dapper. Om dit te bereiken werken wij samen, met de leerling, de ouders, de leerkrachten en eventueel andere betrokkenen, om tot de juiste oplossing te komen. Wij realiseren ons dat zorg en onderwijs niet meer zonder elkaar kunnen.

Ieder kind heeft recht op een passende onderwijsvorm in zijn of haar omgeving. Dit maakt dat er soms veel gevraagd wordt van zowel de leerlingen als van de leerkrachten. Vergne Educatief biedt u graag een helpende hand. Wij beschikken over de expertise op zowel onderwijskundig als psychologisch gebied, maar willen ons niet gedragen als de expert. Dit betekent dat de zorg die wij bieden in overleg is met alle betrokkenen en passend is bij de individuele behoeften van de leerling én passend binnen de mogelijkheden van de school. Alleen op deze manier kunnen wij met elkaar de ingezette ondersteuning tot een succes brengen.

 

Mogelijkheden

Vergne Educatief biedt een breed scala aan mogelijkheden. Deze zijn zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden binnen het schoolsysteem. Tevens zijn er mogelijkheden voor onderzoek, groepsbehandeling, training/ coaching voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij zoeken samen met u naar passende oplossingen en antwoorden op uw vragen. Deze brochure bevat een greep uit wat wij kunnen bieden. Wij realiseren ons echter dat de maatschappij en daarmee de vraag om ondersteuning constant verandert. Dit maakt dat wij graag het gesprek aan gaan om te kijken tegen welke problemen u aan loopt, op die manier kunnen we samen tot een passende oplossing komen.

Het zijn moeilijke tijden. Iedereen, maar zeker de vitale delen van ons land, waar ook het onderwijs toe behoort, staat voor een grote uitdaging. Nu alle scholen zijn gesloten, zitten de meeste leerlingen thuis. Daaronder vallen ook de leerlingen die vanwege allerhande problematiek het in het onderwijs, het al wat moeilijker hebben dan een andere leerling. Met name deze leerlingen willen we graag blijven helpen. Via verschillende digitale wegen, maar ook via persoonlijk contact op onze praktijk en ons huiswerkbegeleidingsinstituut, willen we leerlingen en scholen graag blijven ondersteunen, waar we maar kunnen. Hierbij nemen we uiteraard de voorschriften vanuit de overheid zeer serieus:

- Wanneer een leerling of een begeleider griep- of verkoudheidsverschijnselen dan wel koorts heeft, dan wordt hij of zij gevraagd    thuis te blijven.

- Tussen iedere aanwezige, wordt een gepaste afstand van minimaal 1,5 meter bewaard.

- Leerlingen en personeel wordt gevraagd zorgvuldig en met regelmaat de handen te wassen.

 

Wij denken heel graag met u mee hoe het onderwijs in deze uitzonderlijke tijden toch zover mogelijk, doorgang kan krijgen.
Neem contact met ons op en wij denken met u mee!